Vzájemná podpora znamená dostat podporu od lidí, kterým můžete věřit, se kterými si rozumíte.

Jde o podporu mezi lidmi s mentálním postižením, kteří si vzájemně sdílejí své zkušenosti.

Kdo jsou podpůrci?

  • Podporujete rádi druhé lidi?
  • Máte chuť učit se nové věci?
  • Baví Vás povídat si s lidmi?
  • Umíte si představit, jak se druzí lidé cítí?

…pak se můžete stát podpůrcem!

Podporu můžete dávat v mnoha různých situacích.
Znamená to, že jste důležitý a aktivně se zapojujete do společnosti.

Easy to_read_logoInformace
ve snadném čtení

 

 

 

 


EU flag_LLP_EN-01_webProjekt je financován Evropskou komisí v Programu celoživotního učení.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Projekt je financován Evropskou komisí
v Programu celoživotního učení.